TP652 illmod Trio+

Kód: 2573/4 - 2573/6 - 2573/8 - 2573/10 2573/15 2573/4 -2 2573/6 -2 2573/8 -2 2573/16 2573/17 2573/4 -3 2573/6 -3 2573/18 2573/19 2573/4 -4 2573/6 -4 2573/8 -4 2573/20 2573/21 2573/4 -5 2573/6 -5 2573/8 -5 2573/22 2573/23 2573/8 -3 2573/4 -6 2573/6 -6 2573/8 -6 2573/24 2573/25 2573/26 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: Illbruck
879 Kč 917 Kč 875 Kč 884 Kč 799 Kč 964 Kč 1 009 Kč 965 Kč 972 Kč 887 Kč 1 080 Kč 1 168 Kč 1 118 Kč 1 011 Kč 1 135 Kč 1 198 Kč 1 157 Kč 1 180 Kč 1 159 Kč 1 233 Kč 1 277 Kč 1 277 Kč 1 264 Kč 1 223 Kč 1 100 Kč 1 080 Kč 1 206 Kč 1 208 Kč 1 182 Kč 1 080 Kč 1 039 Kč od 799 Kč 726,45 Kč bez DPH 757,85 Kč bez DPH 723,14 Kč bez DPH 730,58 Kč bez DPH 660,33 Kč bez DPH 796,69 Kč bez DPH 833,88 Kč bez DPH 797,52 Kč bez DPH 803,31 Kč bez DPH 733,06 Kč bez DPH 892,56 Kč bez DPH 965,29 Kč bez DPH 923,97 Kč bez DPH 835,54 Kč bez DPH 938,02 Kč bez DPH 990,08 Kč bez DPH 956,20 Kč bez DPH 975,21 Kč bez DPH 957,85 Kč bez DPH 1 019,01 Kč bez DPH 1 055,37 Kč bez DPH 1 055,37 Kč bez DPH 1 044,63 Kč bez DPH 1 010,74 Kč bez DPH 909,09 Kč bez DPH 892,56 Kč bez DPH 996,69 Kč bez DPH 998,35 Kč bez DPH 976,86 Kč bez DPH 892,56 Kč bez DPH 858,68 Kč bez DPH od 660,33 Kč bez DPH
Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (5 ks) Skladem u dodavatele (9 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (7 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem (2 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem u dodavatele (10 ks) Skladem (4 ks) Zvolte variantu
Varianta

illmod Trio+ je již další generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.

Detailní informace

Detailní popis produktu

illmod Trio+ je již další generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár.

Aplikace

illmod Trio+ je již druhou generací komplexní těsnicí pásky splňující nejvyšší nároky na kvalitní, trvanlivé a rychlé utěsnění spár. Navíc je jedná o produkt neobsahující a nevylučující žádné škodlivé látky a emise. Páska oproti původní variantě doznala tvarové změny, čímž bylo docíleno širšího využití pro spáry v prostředí: pasivní a nízkoenergetická výstavby, běžné výstavby, rekonstrukcí, zateplení spár.

Hlavní výhody

 

 • Pro rychlou montáž oken
 • Klasifikace MF1 dle DIN 18 542 vydané v dubnu 2020
 • Využitelnost pro velké rozpětí spár
 • rRchlá instalace nezávislá na teplotě
 • Ideální pro dilatační spáry

Technická data

Příprava

Princip montáže

 • Multifunkční páska k utěsnení spár nahrazuje tři utěsňovací výrobky jedním. Před montáží okna se nalepí illmod Trio+ na tři strany okna a spolu s oknem se zasadí do otvoru ve stěně. Parapetní část okna je potřeba utěsnit tradičně okenními fóliemi a 1 – komponentní pěnou. Montáž okna se provede běžným způsobem. Utěsnění koutů proveďte s illbruck SP025. Pro fixaci okna v otvoru použijte průchozí kotevní prvky vedoucí skrze rám otvorové výplně. Po expanzi pásky ve spáře dojde k utěsnění spáry okna.
 • Potřebné pomůcky k aplikaci je zapotřebí měřicí pásmo, nůžky nebo nůž.

Zpracování

 • Po zjištění hloubky stavebního dílu a šířky spáry, zvolte rozměr pásky v souladu s tabulkou.
 • Otvor ve zdi nahrubo zbavte stavebních nečistot a zbytku malty.
 • V oblasti utěsňování spáry je potřeba zdivo zarovnat maltou, zejména jedná-li se o P+D zdící tvarovky, apod.
 • Rám okna očistěte čističem AA404.
 • Po otevření role odřízněte nadměrně zkomprimovaný začátek. Pásku nalepte samolepicí stranou na očištěný rám.
 • Osaďte okno do otvoru. U malých šířek spár se doporučuje navlhčení pásky.
 • Dbejte na to, aby strana se světle šedou páskou směřovala dovnitř místnosti.

Použití jako „vstřikovaná podložka“ – předmět patentové přihlášky

Podle normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, kapitola 4.4.1, je potřeba přenést síly od oken namontovaných do ostění pomocí distančních podložek do stěnové konstrukce. Použitelnost montážního lepidla na okna SP351 jako distanční podložky s dostatečnou pevností v tlaku byla posouzena zkouškou stavebního dílce v institutu ift Rosenheim (zkušební protokol 14-001437-PR01). Podložka má mimo jiné ztužující funkci a působí pozitivně proti svislému a vodorovnému působení vlastní hmotnosti konstrukce a proti zatížení tlakem a sáním větru. V místech, kde mají být osazeny boční a horní distanční prvky, vystřihněte před montáží okna v těsnění (např. illmod TP652 Trio+) pomocí nůžek rovnoramenný trojúhelník trojúhelník po montáži zcela vyplňte lepidlem SP351.

Popis

Měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry impregnovaný syntetickou pryskyřicí zpomalující hoření. Na vnitřní straně pásky zajišťuje její zvýšenou těsnost integrovaná páska.

Forma dodání

 • Páska je dodávána předstlačená v rolích ve velikostech XS, S, M, L, XL pro šířky spár od 6 do 66 mm.

Rozměry

 

*Pasivní a nízkoenergetické domy: Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 1050 Pa, vysoce vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 12 207), tepelně izolující.
**Běžná výstavba: Těsnění je UV stabilní, vodotěsné do 600 Pa, vzduchotěsné (třída 4 dle DIN EN 21 207), tepelně izolující.
***Rekonstrukce/Sanace: Těsnění je vodotěsné do 300 Pa, vzduchotěsné (třída 3 dle DIN EN 21 207) , tepelně izolující.
****Zateplení spár: Těsnění slouží jako trvale dilatatující tepelná izolace spáry.

Důležité upozornění

Páska pro utěsňování spár se v rozích napojuje natupo. Pásky nastříhejte tak, aby v rozích vznikly dostatečné přesahy a pásky na sebe lehce tlačily. Případné viditelné netěsnosti vyplňte s SP025. Zbylé role v otevřených kartonech zatižte, aby se zabránilo nabývání rolí na objemu směrem do boku. Páska nesmí přijít do styku s chemikáliemi obsahující rozpouštědla nebo agresivní látky. Při nedodržení zasunutí pásky do spáry min. 2 mm může v některých případech docházet k negativním změnám vodotěsnosti pásky. V případě potřeby utěsnění spár, které jsou zároveň s vnější rovinou fasády, nás vždy kontaktujte a detail konzultujte. Rychlost expanze pásky probíhá v závislosti na okolní teplotě. Při nízkých nebo mínusových teplotách může trvat kompletní vyplnění/utěsnění spáry až desítky hodin. Nejedná se ale o vadu výrobku. Pro urychlení expanze skladujte pásku v teple nebo materiál po aplikaci nahřejte teplým vzduchem. Nesmí ale dojít k překročení teplotní odolnost pásky.

Při mechanickém zatížení zabudované pásky obrusem apod. může docházet ke drolení materiálu na povrchu. Toto však nemá negativní vliv na funkčnost produktu a jeho vodotěsnost, elasticitu, UV stabilitu a tepelně technické vlastnosti. Jedná se pouze o estetickou záležitost.

Zakrytí spáry a pásky

K zakrytí pásky je možné využít deskových materiálů, lišt nebo omítky. Omítka nebo desky by měly být trvale zafixovány k ostění a svou tloušťkou překrývat celkovou šíři spáry až po rám okna. Začistění dilatační spáry pouze tenkou vrstvou omítky, kdy vzniknou tzv. zrcátka, vede zpravidla k tvorbě trhlin mezi vrstvičkou omítky a oknem nebo přímo k popraskání omítky na pásce nebo ve styku s ostěním.

Vyvarujte se průsaku hnané dešťové vody podél sousedních materiálů. Neošetřené dřevo nebo savé a porézní povrchy by měly být  ošetřeny pomocí impregnace před instalací pásky.

 

Technická specifikace